Keszthely Városi Bíróság
Keszthely, Georgikon utca 16.

A bíróság épületét a korábban is üzemelő bírósági épület teljes felújításával, va-lamint az ezzel kb. azonos alapterületű új épület megépítésével alakították ki.

A beruházás lebonyolítását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának szakemberei végezték, így a tervezési munkákra is az OITH adott megbízást.

A létesítmény generáltervezője a MATESZ Szövetkezet (1023 Budapest, Torockó utca 3.) volt. Az építészeti tervdokumentációkat Hegedűs Péter és munkatársai készítették.

Cégünk tervezte a létesítmény valamennyi gépészeti rendszerét (vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás, központi fűtés, szellőzés).

Az építési engedélyezési terveket 1999-ben dokumentáltuk. A kiviteli terveket 2001-ben készítettük, a létesítmény műszaki átadása 2002-ben volt.