Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára
Budapest, VIII. kerület, Szabó Ervin tér 1.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár új székházát a Szabó Ervin tér 1. számú épület (Wenckheim palota), és a Reviczky utca 3. számú épület teljes rekonstrukciójával, valamint a Baross utca 18. szám alatt meglévő épület lebontá-sa után, annak helyén felépített, új épületszárnnyal alakították ki.

A beruházás lebonyolítását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakemberei végezték, így a tervezési munkákra is a Könyvtár adott megbízást.
A beruházás lebonyolításának vezetői: Deák Sándor gazdasági igazgató
Pauza István főmérnök

A létesítmény generáltervezője a MATESZ Szövetkezet (1023 Budapest, Torockó utca 3.) volt. A felmérési, műemlékvédelmi, valamint az építészeti tervdokumentá-ciókat Hegedűs Péter és munkatársai készítették.

Cégünk tervezte a Szabó Ervin Könyvtár vízellátás, szennyvízelvezetés, sprinkler, gázellátás, központi fűtés és hűtési rendszereit. A légtechnikai terveket a Kovács Pál és Társa Mérnökiroda Kft. munkatársai készítették, Kovács Pál irányításával.
Az építési engedélyezési terveket 1997-ben dokumentáltuk. A kivitelezés, és en-nek megfelelően a kiviteli tervek készítése is több ütemben történt. Az alaptervek 1998 - 1999-ben készültek, a tervezési munka 2000. decemberében fejeződött be.

Az egész létesítmény átadására 2001. augusztusában kerülhetett sor.